sözlü tercümenin farkları, yazılı tercümenin farklı, sözlü tercüme ve yazılı tercüme farkları neler

SÖZLÜ TERCÜME VE YAZILI TERCÜMENİN FARKLARI NELERDİR?

Yazılı ve sözlü çeviri kaynak dildeki metni, hedef dile çevirme esasına dayanır. Yazılı ve sözlü çeviri aynı sonucu hedeflese bile, aslında birbirinden işleyiş bakımından oldukça farklı yapılır. Hedef aynı olmakla beraber, izlenen yol farklıdır. Her ikisin de çeviri yapılmakta fakat çalışma şartları birbirine benzememektedir. Yazılı ve sözlü tercümeyi incelersek farklarını açıkça görmüş oluruz. Yazılı tercüme yapılacak metin geçmişte yazılmış olduğundan üzerinde çalışma yapmak oldukça kolaydır. Sözlü tercüme ise, konuşma metninin sunulduğu anda, çevirisinin de yapılması gereken bir durum söz konusudur. Sözlü çeviri de, tercümanın işittiği konuşmanın çevirisi anında yapılır, çevirme