psikolojik danışmanlık, psikolojik danışma merkezleri

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Bir tanım olarak psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin amacı, bireylerin gelişimleri ve çevreleriyle olan uyumlarını güçleştirmekte olan faktörlerin ortadan kaldırılması, en üst düzeyde gelişme ortamının sağlanması, farkında olmadıkları güçlerini geliştirebilecekleri eğitim programları ve mesleklere yönelmelerine yardımcı olmaktır. Eğitim Kurumlarında Hizmet Veren Psikolojik Danışmanlar Koruyucu bir ruh sağlığı hizmeti olan psikolojik danışmanlık ve rehberlik için uygulama alanlarından bir tanesi de eğitim kurumlarıdır. Bu hizmetlere ruh sağlığı bakımından normal ancak gelişimsel ve uyum sorunları yaşamakta olan herkesin ihtiyacı vardır. Yeni okula gelen bir öğrenci için sorunları yaşanabilmekte, arkadaş edinme konusunda sorun yaşayabilmekte,