eğitimde görsel oyun kullanımı, görsel oyunların eğitimdeki yeri, eğitimde oyunların kullanımının önemi

EĞİTİMDE GÖRSEL OYUNLARIN ÖNEMİ

Birçok araştırma şirketinin yaptığı araştırma verilerine göre eğitimde görsel ögelerin kullanılması öğrencilerin daha iyi eğitim görmelerine eş değerdir. Özellikle video eğitimlerinin kişilerin problem çözme yeteneklerini, sosyal becerilerini, öğrenme yetilerini geliştirdiği açıklanmıştır. Özellikle videoların oyun içeriğinde olması tembel çocuklarında derse katılmalarını ve öğrenmelerini sağlayacağından çok daha yararlıdır. Neden oyun eğitimde önemlidir? Oyun tabanlı öğrenme metodları öğrencilerin motivasyonunu oldukça arttırmaktadır. Motivasyonu artan öğrenci de daha yaratıcı olur, problem çözme yetenekleri ortaya çıkar, ayrıca kendini bağımsız hisseder. Bu bağımsızlık hissi de kişinin kendine güvenini arttırır. Öğretmenlerin ders içeriğine en uygun şekilde oyunlar bulmaları