diş çekimi, diş çekimi yapılması, diş çekimi nasıl yapılır

Diş nasıl çekilir?

Diş çekimi ameliyatları yapmak için özel olarak eğitilmiş diş hekimleri olan diş hekimleri diş çekimi yapabilirler. Diş çekilmeden önce diş hekimi hastaya dişin çekileceği bölgeyi uyuşturmak için lokal anestezi enjeksiyonu yapacaktır. Bazı durumlarda diş hekimi, özellikle gömülü bir yirmi yaş dişini çıkarırken daha güçlü bir genel anestezi kullanabilir. Bu genel anestezi, ağrıyı önleyecek ve işlem boyunca hastayı uyutacaktır. Diş hekimi dişeti ve dişi örten kemik dokusunu keser. Daha sonra dişi forseps ile yakalar ve normalde dişi yerinde tutan çene kemiğini ve bağları gevşetmek için hafifçe ileri geri hareket ettirir. Bazı