boşanma nedir, boşanmanın etkileri, boşanma kararı alma

Boşanma Nedenleri Neler?

Ailede, ebeveynler arasında yaşanan uyuşmazlıklar ve çatışmalar, anlaşmazlıklar ve içinden çıkılamayan sorunlar yaşanabilir. Bu olumsuzluklar uzun süreye de yayılabilir. Bu gibi durumlarda her iki ebeveyn, sorunlara ışık tutacak bir çözüm arayışı olanağı göremeyebilirler. Böylelikle boşanma kararı ortaya çıkabilir. Ancak; boşanma nedenleri sorulduğunda her iki ebeveynde de değişik nedenler öne sürülebilir. Farklı açılardan bakışlar, birbirini anlamak yerine baskın davranabilme istekleri, öncelik elde etme isteği, ön plana çıkarılabilir. Her iki ebeveyn için sabit bir bakışla boşanma nedenleri beslenmiş olur. Gerçekçi ve Gerçekçi Olmayan Nedenler Aslında boşanma nedenleri, gerçekçi olan ve olmayan nedenler gibi iki bölümde de