Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Bir tanım olarak psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin amacı, bireylerin gelişimleri ve çevreleriyle olan uyumlarını güçleştirmekte olan faktörlerin ortadan kaldırılması, en üst düzeyde gelişme ortamının sağlanması, farkında olmadıkları güçlerini geliştirebilecekleri eğitim programları ve mesleklere yönelmelerine yardımcı olmaktır.psikolojik danışmanlık, psikolojik danışma merkezleri

Eğitim Kurumlarında Hizmet Veren Psikolojik Danışmanlar

Koruyucu bir ruh sağlığı hizmeti olan psikolojik danışmanlık ve rehberlik için uygulama alanlarından bir tanesi de eğitim kurumlarıdır. Bu hizmetlere ruh sağlığı bakımından normal ancak gelişimsel ve uyum sorunları yaşamakta olan herkesin ihtiyacı vardır. Yeni okula gelen bir öğrenci için sorunları yaşanabilmekte, arkadaş edinme konusunda sorun yaşayabilmekte, ilk zamanlar arkadaşsızlık çekebilmekte, sınavlara ilişkin konularda bazı öğrenciler kaygı yaşayabilmekte ve bununla birlikte bir üst eğitim kurumu ya da meslek seçimiyle ilgili yardım isteyen öğrenciler olabilmektedir. Tüm bu sorunların çözümü için psikolojik danışma ve rehberlik programlarından mezun olmuş, psikolojik danışmanlar hizmet vermektedir.

Eğitim kurumlarında öğrencilere sunulan bu hizmet sayesinde öğretim ve yönetim kolaylaşmakta, çocuk ve gençlerin ruh sağlığı korunarak çağdaş bir eğitim ortamı sağlanabilmektedir. Rehberlik konusunda hizmet alanı ve problemler alanlarına göre ayrım yapılmaktadır. Hizmet alanına göre sağlık, eğitim ve sosyal rehberlik olarak ayrılmakta, problem alanına göre eğitsel, kişisel ve mesleki rehberlik olarak bir ayrım yapılmaktadır.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetinde Kullanılan Teknikler

 • Soru listeleri
 • Anket
 • Gözlem
 • Otobiyografi
 • Arzu listesi
 • Zaman cetveli
 • Birer cümle tamamlama testi
 • Problem tarama testi
 • Kabiliyet/başarı karşılaştırma tablosu
 • Ev ziyaretleri
 • Değerlendirme cetveli

Related posts

Leave a Comment