Meme Kanserinde İşaretleme Nedir Nasıl Yapılır?

Analizler sonucunda şüpheli görülen ve çıkarılmasına karar verilen doku bölgesi operasyon öncesi işaretlenir. Operasyon ile aynı gün tel markalama yöntemi uygulanırken, diğer bir yöntem olan ROLL operasyondan önceki gün yapılabilir.

Görüntüleme teknikleriyle görülebilen ve kolun muayenesinde tespit edilemeyen şüpheli alanların cerrahi olarak çıkarılmasına karar verilirse, meme cerrahı ameliyat sırasında bölgeyi bulmadan önce işaretlenmelidir.

İşeretleme Nasıl Yapılır?

Tel veya radyoaktif malzeme ile markalama yapılabilir. İşlem radyoloji bölümünde mamografi, ultrason veya MRG gözetiminde gerçekleştirilir. Operasyon sırasında çıkarılan doku radyoloji bölümüne gönderilerek röntgen çekilebilir. Röntgen adı verilen bu filmde, cerrah istenilen bölgenin çıkarılıp çıkarılmadığı kontrol edilerek bilgilendirilir.

İşaretleme Yöntemleri

Tel İşaretleme

Bu işlem operasyon ile aynı gün yapılmalıdır. Lokal anestezi uygulandıktan sonra şüpheli bölgeye görüntüleme rehberliğinde ince bir tel işaretli iğne yerleştirilir. Daha sonra iğne geri çekilir ve tel içeride kalır. Telin bir kısmı göğsün içinde ve bir kısmı dışarıda. Dış kısım bant ile göğse yapıştırılır ve telin yerini göstermek için film çıkarılır.

İşlem radyoloji bölümünde yapılır ve oradan hasta ameliyathaneye girer. Telin ucu kanca şeklinde olduğundan kumaşa tutunur ve kaymaz; Ancak, kazara teli çekmemeye veya kolu çok fazla hareket ettirmemeye özen gösterilmelidir. Cerrahide cerrah önce teli bulur ve ardından çevreleyen dokuyu çıkarır.

ROLL (radyonüklidlerin kontrolü altında gizli lezyonların lokalizasyonu)

Bu yöntemde şüpheli bir bölgeye lokal anestezi yapıldıktan sonra iğne yerleştirilir ve oraya radyoaktif madde enjekte edilir. Daha sonra aynı iğneden bir kontrast madde enjekte edilir ve işaretin yerini gösteren filmler çıkarılır. Operasyon sırasında radyoaktif materyalin yeri, gama probu adı verilen, göğüs üzerinden geçen ve bir madde tespit edildiğinde uyarı veren radyoaktif materyal tespit cihazı ile belirlenir.

Operasyon; Bu ameliyattan bir gün önce yapılabildiğinden fazlalık ve gereksiz sağlıklı dokunun alınması engellenebilir. Böylelikle memenin deformasyonu önlenir ve daha estetik bir sonuç elde edilir.

Related posts

Leave a Comment