EĞİTİMDE GÖRSEL OYUNLARIN ÖNEMİ

Birçok araştırma şirketinin yaptığı araştırma verilerine göre eğitimde görsel ögelerin kullanılması öğrencilerin daha iyi eğitim görmelerine eş değerdir. Özellikle video eğitimlerinin kişilerin problem çözme yeteneklerini, sosyal becerilerini, öğrenme yetilerini geliştirdiği açıklanmıştır. Özellikle videoların oyun içeriğinde olması tembel çocuklarında derse katılmalarını ve öğrenmelerini sağlayacağından çok daha yararlıdır.eğitimde görsel oyun kullanımı, görsel oyunların eğitimdeki yeri, eğitimde oyunların kullanımının önemi

Neden oyun eğitimde önemlidir?

Oyun tabanlı öğrenme metodları öğrencilerin motivasyonunu oldukça arttırmaktadır. Motivasyonu artan öğrenci de daha yaratıcı olur, problem çözme yetenekleri ortaya çıkar, ayrıca kendini bağımsız hisseder. Bu bağımsızlık hissi de kişinin kendine güvenini arttırır. Öğretmenlerin ders içeriğine en uygun şekilde oyunlar bulmaları ya da yaratmaları hem öğrencilerine dersi sevdirecek hem de öğretmenin de motivasyonunu arttıracaktır. Bu durumda dersler öğretmen için de öğrenci için de daha zevkli bir hal alır. Öğrencilerin derse konsantre olmaları öğretmenlerinin de mesleğine olan ilgisini arttıracaktır.

Eğitimde en yararlı oyunlar

Peki, hangi oyunların eğitime daha katkı sağlayacağını merak mı ediyorsunuz? Eğitime en katkı sağlayan oyunlar bulmacalar ve seviye atladıkça daha zorlaşan oyunlardır. Örneğin, strateji oyunlarının tarih derslerine olan ilgiyi arttıracaktır. Yalnız öğretmenlerin bu konuda dikkat etmeleri gereken bir husus vardır. O da ders sırasında öğrencilerin strateji oluştururken tarihin gerçekliklerinden kopmamalarıdır. Yaratıcık olsa da ders içeriğinin dışına çıkılmaması gerekmektedir. Bu nedenle bu konuda öğretmenlerin çok dikkat etmeleri gerekmekte, oyunda doğru bilgiler ile strateji oluşturulması gerektiğini öğrencilere sık sık hatırlatmalıdır.

Günümüzde oyun piyasasında çok fazla oyun bulunmaktadır. Bu oyunların birçoğu eğitime katlı sağlayamayabilir. Öğrencilere oyunu göstermeden önce öğretmenin oyunu kendi başına denemesi gerekmektedir. Bu sayede öğretmen öğrencilerin yaşına uygun olup olmadığını ve ders içeriğine uyarlanıp uyarlanmayacağını kolaylıkla anlayabilir. Öğretmenin oyunu kendi oynaması aynı zamanda prova niteliğindedir. Öğretmen hangi konuyu oyunun hangi bölümünde dile getireceğinin kararını prova esnasında verebilir ve bu metodlar ile öğrencilerine kolaylıkla aktarabilir. Son olarak öğretmen oynatacağı oyun hakkında diğer öğretmenlere ve idarecilere bilgi vermelidir. Bu sayede hem onlarında oyunun uygunluğu hakkında görüşlerini alır, hem de diğer öğretmenlerin de oyun metodunu kullanmalarına ön ayak olabilir.

Related posts

Leave a Comment